49. ОРЛ НЕДЕЉА
 • Место: у Свечаној сали Скуштине опшитне Стари Град, Македонска улица бр.42, Београд
 • Време: 05/11/2009,
BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) – ИМПЛАНТ ЗА КОШТАНО СПРОВОЂЕЊЕ ЗВУКА
 • Место: Нови Сад
 • Време: 25/09/2009,
Састанак Секције за Оториноларингологију
 • Место: Нови Сад, Мастер центар
 • Време: 12/06/2009,
Састанак Секције за Оториноларингологију
 • Место: КБЦ Звездара
 • Време: 22/05/2009,
Друго саопштење о курсу коблације
 • Место: Институт за ОРЛ и МФХ Клиничког центра Србије
 • Време: 14/05/2009,
ТОНАЛНА АУДИОМЕТРИЈА
 • Место: Нови Сад
 • Време: 08/05/2009,
Курс о писању медицинских публикација
 • Место: Институт за ОРЛ и МФХ Клиничког центра Србије
 • Време: 29/04/2009,
Светски дан гласа Међународни ОРЛ симпозијум
 • Место: Београд, Сава Центар
 • Време: 24/04/2009,
Светски дан гласа Међународни ОРЛ симпозијум
 • Место: Београд, Сава Центар
 • Време: 24/04/2009,
Functional Endoscopic Sinus Surgery Course (FESS) - програм курса
 • Место: ВМА
 • Време: 21/04/2009,

страна 1 od 2 | следећа >