Rhinoplasty video simposium
  • Место: Хотел, "Radiosson Blu Old Mill"
  • Време: 11/10/2018,
ОРЛ секција - Интерсекцијски одбор за онкологију главе и врата
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 28/09/2018, у 8:30 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2220/18 за лекаре и стоматологе са 4 бода за учеснике
3. СИМПОЗИЈУМ Ринолошко-алерголошког Актива ОРЛ СЛД са међународним учешћем
  • Место: хотел "Crowne Plaza", Београд
  • Време: 16/03/2018,
  • Акредитовано под бројем: А-1-2715/17, за лекаре, 5 бодова слушаоци

страна 1 od 1