Оториноларинголошка секција - 59. ОРЛ Недеља
  • Место: хотел "Crowne Plaza", Београд
  • Време: 28/10/2019,
  • Акредитовано под бројем: А-1-1823/19 за лекаре и стоматологе, са 8 бодова за учеснике
Интерсекцијски одбор српског уружења за онкологију главе и врата - II Конгрес СУОГИВ
  • Место: Хотел "Sheraton", Полгар Андраша 1, Нови Сад
  • Време: 11/04/2019,
  • Акредитовано под бројем: А-1-909/19 за лекаре и стоматологе са 8 бодова за учеснике
Симпозијум Ринолога - "2nd Balkan Rhino-Forum (Sinusitis, Skull Base & Rhinoplasty Symposium) in conjunction with 4th Symposium of Rhinology & Allergy Association of Serbia"
  • Место: Хотел "Metropol Palace", Краља Александра 69, Београд
  • Време: 04/04/2019,
  • Акредитовано под бројем: А-1-2893/18 за позване говорнике, е-постер презентације и учеснике

страна 1 od 1