Председник: Проф.др Рајко Јовић

Генерални секретар: Проф.др Предраг Станковић

Секретар: Доц.др Љиљана Јованчевић

Чланови председништва:

Проф.др Ненад Арсовић
Проф.др Жељко Петровић
Доц.др Владимир Нешић
Доц.др Зоран Дудварски
Проф.др Милан Штрбац
Прим.др Андреј Грубор
Проф.др Зоран Иванковић
Проф.др Раде Косановић
Др Петар Васиљевић
Пуковник др Душан Бјелић
Доц.др Ненад Балетић
Проф.др Љиљана Влашки
Проф.др Мишко Живић
Проф.др Милан Станковић
Проф.др Душан Милисављевић
Проф.др Бранислав Белић
Проф.др Љиљана Ердевички
Др Милорад Аджић
Др Иван Ђорђевић
Прим.др Владан Шубаревић
Др Катарина Станковић
Прим.др Весна Стојановић
Прим.др Б.Лештанин
Прим.др Мирослав Кендришић
Др Лазар Сивчев
Доц.др Владимир Клјајић
Др Д.Плавшић
Др Владимир Спироски
Др В.Марковић
Др Д.Илић
Др М.Чикарић
Др Д.Миленковић
Др Зоран Милосавлјевић
Др М.Алајбеговић
Проф.др Вукашин Андрић
Прим. Мр. Сци. Мед. Др Марианне Видојевић